Soppkontroll, søndag 05.09 kl. 13:00 – 14:30, Ved O-lagshytta, Tinnemyra.

Soppkontroll søndag 05.09 fra kl 13:00 til 14:30, Tinnemyra, Notodden kommune

I forbindelse med sopptur sammen med Notodden turlag, blir det muligheter for å få kontrollert det en måtte finne av sopp.

Soppkontrollen starter kl 13:00 og vil vare til kl. 14:30