Soppkontroll

Soppkontroll ved Tinnemyra, Notodden søndag 05.09 kl. 14:00 til kl 15:00

Telemark sopp- og nyttevekstforening har soppkontroll etter endt tur sammen med Notodden Turlag

Soppkontrollen er avlyst på grunn tørke og mangel på sopp