Årsmøte og navnebytte

Tirsdag 01.03.2022 ble det avholdt årsmøte for foreningen vår. Her ble årsmeldingen og regnskapet gjennomgått og godkjent, i tillegg til at valg ble gjennomført.

Samtlige valg ble enstemmig vedtatt. Vårt nåværende styre består nå av:

Styreleder (ikke på valg): Inger Marie Kjølner

Nestleder: Trine Magdelle Hardang

Sekretær: Henrik Lorentzen Gulbrandsen

Kasserer (ikke på valg): Trine Magdelle Hardang

Styremedlem (ikke på valg): Anne Hefre

Stryemedlem: Jorunn Simones

Varamedlem (ikke på valg): Herborg Smedstad

Varamedlem: Marianne Solem

Revisor: Laila Huseklepp

 

Soppsakkyndigansvarlig: Olav Ø. Eriksen og Anne Sidsel Didriksen.

Nyttevekstansvarlig: Jorunn Simones

Kartleggingsansvarlig: Anne Sidsel Didriksen

 

Av innkomne saker var det kun én: forslag om bytte av navn fra Telemark sopp- og nyttevekstforening til Notodden sopp- og nyttevekstforening. Forslaget ble til slutt enstemmig vedtatt av tilstedeværende medlemmer. Bakgrunnen for ønsket om navnebyttet har vært det å kunne kommunisere tydeligere hvor hjertet til akkurat denne lokalforeningen ligger. Samtidig ønsker vi å fortsette, samt utvide samarbeidet, med områder utenfor Notodden – både steder som dekkes av andre medlemsforeninger og områder som ikke gjør det ennå.

 

Vi gleder oss til et nytt år og nye spennende muligheter. Følg med på våre nettsider og i sosiale medier for å holde deg oppdatert etterhvert som vi legger ut arrangementer og andre aktiviteter for alle interesserte sankere!

 

Vennlig hilsen styret i

Notodden sopp- og nyttevekstforening.